Administrationssidan – från administratörens synvinkel

Detta är några exempel på vad administratören ser när det gäller att hantera events, bokningar och resurserna som eventet består av. Så demo-applikationen på demo.claritybooking.com!

Klicka på bilderna för större versioner.

Dashboard page

1. Dashboard

Detta är den första sidan man ser efter att ha loggat in som administratör. Bokningsstatusfliken visar bokningsstatus för alla publicerade events. Publicerade events är de som man valt att publicera och som äger rum idag eller i framtiden, passerade datum försvinner automatiskt från denna vy. Bokningsstatus visar hur många av det maximala antalet deltagare som redan är bokade. Genom att klicka på ett event kommer man till eventets detaljsida i administrationsläge.

Bokningshistorikfliken visar ett stapeldiagram över antalet bokningar varje månad sedan bokningssystemet började användas.

Denna sida är synlig för användare med både rollerna admin och user.

Bookings page

2. Bokningar

Bokningssidan visar alla inkomna bokningar i fallande ordning. De senaste bokningarna är först i listan så att man enkelt kan se de senaste bokningarna.

Som standard visas bokningar som hör till aktuella publicerade events, dvs de som finns på den publika bokningssidan, vilket är de som äger rum idag eller i framtiden. Genom att klicka på historikknappen kan man se alla bokningar som hör till events som redan har varit.

Genom att klicka på en bokning ser man detaljerna för bokningen, och genom att klicka på knappen Lägg till bokning kan man lägga till en ny bokning i admin-läge för ett visst event.

Denna sida är synlig för användare med både rollen admin och user.

Events

3. Events

Eventssidan visar alla events. Som standard visas först de aktuella events som finns på den publika bokningssidan (dvs de som äger rum idag eller i framtiden). Genom att klicka på historikknappen visas historiska events.

Genom att klicka på ett event kommer man till detaljer för detta event. Där kan man redigera eventet eller ta bort det. Man kan där t ex ändra vilka resurser som ingår i eventet eller ändra maximala antalet deltagare, datumet, eller om deltagarlista ska visas eller inte. Man kan även enkelt kopiera eventet till ett nytt datum eller till samma veckodag ett visst antal veckor framåt.

By clicking the Add Event button, a new event can be created.

Denna sida är synlig för både rollen admin och user.

Resources

4. Resurser

Detta är sidan där man hanterar alla resurser för applikationen. Resurser är de agendor, personer och platser som eventen består av, och som kan återanvändas i flera events. Detta sparar mycket tid om flera events använder samma agenda, plats och personer.

Det finns en flik för varje typ av resurs. Genom att klicka på en resurs kan man redigera eller ta bort den, och genom att klicka på Lägg till-knappen kan nya resurser läggas till. Det är enkelt att lokalisera en plats på en karta. Detta kan göras genom att söka på en adress, välja ens nuvarande position, eller bara släppa ner en knappnål på kartan och flytta den manuellt till rätt position.

Platser kan ses av alla användare (rollerna admin och user), medan agendor och personer bara kan ses av rollen admin.