Hur bokningssystemet fungerar

Det som särskiljer det här bokningssystemet är hur det hanterar events och resurser.


event

Ett bokningssystem för events

Clarity Booking är ett bokningssystem för events, som t ex kurser, seminarier och presentationer. Ett event äger run ett visst datum och har ett maximalt antal deltagare. Det är alltså t ex inte en kalender där man gör reservationer varje timme eller liknande.

Events måste först skapas och publiceras till den publika bokningssidan, innan bokningar är möjliga. Det publicerade eventet kan inkludera information om agendan för eventet, information om personer som håller i eventet och platsen där eventet äger rum. Det är möjligt att lägga upp denna information med text, bilder och kartor.

Namnet event kan ersättas av ett bättre beskrivande ord som passar varje kund. Man kan ange att events istället kallas för  t ex kurser, seminarier eller presentationer.

Det är enkelt att kopiera ett event till ett nytt datum, eller kopiera till samma veckodag ett visst antal veckor framåt.

Skapa events snabbt med återanvändbara resurser

Ett event skapas genom att kombinera återanvändbara resurser som agendor, personer och platser. Detta gör det snabbt och enkelt att skapa nya events. Genom att först skapa dessa resurser blir arbetet med att skapa ett nytt event endast frågan om att välja dessa olika färdiga resurser, sätta ett datum för eventet och ett maximalt antal deltagare, och sedan publicera eventet till den publika bokningssidan!

Det är enbart användare med vissa behörigheter som kan skapa och meditera resurser. Andra användare kan bara använda de skapade resurserna för att sätta ihop nya events.

Då varje resurs bara behöver skapas en gång men sedan kan återanvändas många gånger kan det vara värt att lägga lite tid på beskrivningen och bilder till varje resurs. Genom att lokalisera platsen för eventet på en karta, och genom att lägga till bilder på lokaler och personer, skapar man enkelt en snygg beskrivning på sina events.