Den publika bokningssidan – ur slutanvändarens pespektiv

Detta är vad slutanvändaren använder när det gäller att läsa om olika events och göra bokningar. Se gärna hur det ser ut på demo-applikationen på demo.claritybooking.com!

Bilderna nedan visar hur det ser ut när engelska är valt som språk. Det går även att välja svenska eller tyska. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Public bookings list view

1 a. Events – lista

Detta är huvudsidan som listar alla publicerade events. Det är möjligt att filtrera listan genom att välja en viss agenda, plats eller person (här kallad kurs, plats eller instruktör) i rullgardingsmenyer, eller genom fritextfiltrering i inmatningsfältet “Filter”.

Denna list-vy är vald som standard, men det finns även en karty-vy (se sektion 1 b nedan).

Genom att klicka på en rad i listan kommer man till detalj-vyn för valt event (se sektion 2 nedan).

Genom att klicka på den gröna bokningsknappen kommer man till boknings-vyn där man kan boka sig för det aktuella eventet (se sektion 3 nedan).

Public bookings map view

1 b. Events – karta

Kartan visar alla platser där det finns publicerade events (dvs samma som i listan). Det är möjligt att zooma kartan, flytta den och ändra karttyp till t ex satellitvy.

Genom att klicka på en knappnål på kartan får man information om den aktuella platsen och en lista på alla events som äger rum där. Genom att klicka på ett event i den listan kommer man till detaljer om eventet (se sektion 2 nedan).

Event details view

2. Event detaljer

Detaljvyn för eventet visar all information om agendan, platsen och personer som håller i eventet (i detta exemplet kallat kurs, plats och instruktör). Det är möjligt att zooma kartan för platsen och flytta den, och även att ändra karttyp till t ex satellitvy.

Om eventet har deltagarlista aktiverat visas alla deltagare som redan bokat sig för eventet (och som inte har valt vid bokningen att de inte vill visas i deltagarlistan).

Genom att klicka på den gröna bokningsknappen kommer man till bokningssidan där man kan boka sig för eventet (se sektion 3 nedan).

Booking view

3. Bokningssida

Här skapas bokningen för eventet. Namn, e-post och telefonnummer är obligatoriska fält. Ett bekräftelse-mail skickas till angiven e-postadress med all information om bokningen och en länk tillbaka till eventets detaljer.

Bekräftelsemailet innehåller även en länk tillbaka till själva bokningen där det är möjligt att ändra uppgifter i bokningen, eller att avboka sig från eventet.